Välj en sida

NBA prisas för nytänkande

För sitt nytänkande och förhållningssätt till teknologi prisas nu NBA och landar på en imponerande 10:e plats när Fastcompany rankar företag utifrån innovationsförmåga. Som en parantes intar svenska Spotify plats 9. NBAs plats på listan motiveras bland annat genom...